Видосава Ковачевић

ГЛАВА ДЕВОЈКЕ (1909)
уље на платну, 43 x 32,7 cm
инв. бр. СЗПБ 35

Видосава Ковачевић

ГЛАВА СТАРЦА (1911)
уље на картону, 31,5 x 28,2 cm
инв. бр. СЗПБ 36

Видосава Ковачевић

БАНАЋАНИН (1912)
уље на платну, 42,5 x 34 cm
инв. бр. СЗПБ 38

Видосава Ковачевић

ГЛАВА ДЕВОЈЧИЦЕ (1912)
уље на платну, 35,2 x 27,2 cm
инв. бр. СЗПБ 39

Видосава Ковачевић
Go to Top