Петар Добровић

БАРАЊСКИ ВИНОГРАДИ (1915)
уље на платну, 85,5 x 97 cm
потписано доле десно: П. Добровић 915
инв. бр. СЗПБ 16

Петар Добровић

ФИГУРА (1927)
уље на платну, 73 x 60 cm
потписано средина лево: P. Dobrovitch 927
инв. бр. СЗПБ 20

Петар Добровић

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ (1933)
уље на платну, 65 x 50 cm
потписано доле десно:
Slobodanu Jovanoviću / u znak poštovanja / P. Dobrović
инв. бр СЗПБ 183

Петар Добровић
Go to Top