Живојин Лукић

КОСТА МИЛИЧЕВИЋ (1913)
сребро, 12 х 3,7 x 5,5 cm
потписано доле позади: Ж Л.
инв. бр. СЗПБ 65

Живојин Лукић

КОСТА МИЛИЧЕВИЋ (1913)
сребро, 12 х 3,7 x 5,5 cm
потписано доле позади: Ж Л.
инв. бр. СЗПБ 65

Живојин Лукић
Go to Top