Љубомир–Љуба Ивановић

ЕНТЕРИЈЕР (1915)
цртеж оловком, 36,5 x 25,4 cm
потписано доле десно: 915 ЉИ
инв. бр. СЗПБ 25

Љубомир–Љуба Ивановић

ЗОРА ПЕТРОВИЋ (1920)
цртеж оловком, 35 x 21 cm
потписано доле десно: 920 Љуб. Ивановић.
инв. бр. СЗПБ 26

Љубомир–Љуба Ивановић

ПАРИЗ (1930)
цртеж оловком, 37 x 25,3 cm
потписано доле лево: Љуб. Ивановић 930
инв. бр. СЗПБ 27

Љубомир–Љуба Ивановић

ОХРИД (1935)
цртеж оловком, 25,2 x 36,7 cm
потписано доле лево: Љуб Ивановић 935.
инв. бр. СЗПБ 28

Љубомир–Љуба Ивановић
Go to Top