Стојан Аралица

ВОЋЊАК (1929)
уље на платну, 46,2 x 62 cm
потписано доле десно: Aralica
инв. бр. СЗПБ 1

Стојан Аралица

ПЛАВА КАПИЈА (1930)
уље на платну, 46 x 55 cm
потписано доле десно: Aralica
запис на полеђини слике, лево:
S. Aralica / Malakoff / 34 Rue Gambetta
инв. бр. СЗПБ 2

Стојан Аралица

ЕНТЕРИЈЕР (1933/34)
уље на платну, 65 x 50 cm
потписано доле лево: Aralica
инв. бр. СЗПБ 3

Стојан Аралица

ЖЕНА СА СЛАМНИМ ШЕШИРОМ (1933/34)
уље на платну, 48 x 55,5 сm
потписано доле лево: Aralica
запис на полеђини, горе лево:
Aralica Stojan / Belgrad / Yougoslavie
инв. бр. СЗПБ 4

Стојан Аралица
Go to Top