Живко Стојсављевић

ЦВЕЋЕ (1954)
уље на картону, 60 x 49,5 cm
потписано доле десно: Стојсављевић Ж.
инв. бр. СЗПБ 147

Живко Стојсављевић

РИБЕ (1960)
уље на лесониту, 47,2 x 55,3 cm
потписано доле десно: Стојсављевић. 60
инв. бр. СЗПБ 148

Живко Стојсављевић

МОТИВ ИЗ ПРИМОРЈА (1963)
уље на лесониту, 49,5 x 63,8 cm
потписано доле десно: Стојсављевић
инв. бр. СЗПБ 146

Живко Стојсављевић
Go to Top