Сретен Стојановић

МЕКСИКАНКА (1920)
бронза, 43 x 19 x 16 cm
потписано доле лево: Сретен Стојановић
запис на делу, доле лево: Париз
инв. бр. СЗПБ 135

Сретен Стојановић

МЕКСИКАНКА (1920)
бронза, 43 x 19 x 16 cm
потписано доле лево: Сретен Стојановић
запис на делу, доле лево: Париз
инв. бр. СЗПБ 135

Сретен Стојановић

ЖЕНА СА ВОЋЕМ (1927/28)
бронза, 42,8 x 16 x 13,5 cm
потписано средина доле, позади: С С
инв. бр. СЗПБ 145

Сретен Стојановић

ЖЕНА СА ВОЋЕМ (1927/28)
бронза, 42,8 x 16 x 13,5 cm
потписано средина доле, позади: С С
инв. бр. СЗПБ 145

Сретен Стојановић

НАТАША БОШКОВИЋ (1930)
бронза, 44,3 x 20 x 26 cm
потписано позади на врату:
СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ 1930
инв. бр. СЗПБ 136

Сретен Стојановић

НАТАША БОШКОВИЋ (1930)
бронза, 44,3 x 20 x 26 cm
потписано позади на врату:
СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ 1930
инв. бр. СЗПБ 136

Сретен Стојановић

ДЕВОЈКА СА ОГЛЕДАЛОМ (1932)
бронза, 36,2 x 22,5 x 20 cm
потписано доле, позади: СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ
инв. бр. СЗПБ 137

Сретен Стојановић

ЖЕНА (1934)
бронза, 39 x 14 x 10,7 cm
потписано средина, доле: С. СТОЈАНОВИЋ
инв. бр. СЗПБ 144

Сретен Стојановић

ЖЕНА (1934)
бронза, 39 x 14 x 10,7 cm
потписано средина, доле: С. СТОЈАНОВИЋ
инв. бр. СЗПБ 144

Сретен Стојановић

БАЦАЧ КАМЕНА (1936)
бронза, 43,3 x 45,5 x 20 cm
потписано средина доле: СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ СС [монограм]; у наставку датум (?), нечитко
инв. бр. СЗПБ 141

Сретен Стојановић

БАЦАЧ КАМЕНА (1936)
бронза, 43,3 x 45,5 x 20 cm
потписано средина доле: СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ СС [монограм]; у наставку датум (?), нечитко
инв. бр. СЗПБ 141

Сретен Стојановић

ЖЕНА СА БАНАНАМА (1937)
бронза, 48,8 x 13 x 15,8 cm
потписано доле десно: С. СТОЈАНОВИЋ
инв. бр. СЗПБ 138

Сретен Стојановић

ЖЕНА СА БАНАНАМА (1937)
бронза, 48,8 x 13 x 15,8 cm
потписано доле десно: С. СТОЈАНОВИЋ
инв. бр. СЗПБ 138

Сретен Стојановић

ОГРЛИЦА (1937/38)
бронза, барељеф, 162 x 133 x 6,5 cm
инв. бр. СЗПБ 139

Сретен Стојановић

УМЕТНИКОВА ЖЕНА (1940)
сребро, 27,5 x 19 x 22,5 cm
потписано доле десно: С.С. 1940
инв. бр. СЗПБ 140

Сретен Стојановић

УМЕТНИКОВА ЖЕНА (1940)
сребро, 27,5 x 19 x 22,5 cm
потписано доле десно: С.С. 1940
инв. бр. СЗПБ 140

Сретен Стојановић

УМЕТНИКОВА ЖЕНА (1940)
сребро, 27,5 x 19 x 22,5 cm
потписано доле десно: С.С. 1940
инв. бр. СЗПБ 140

Сретен Стојановић

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ (1944)
бронза, 35 x 21,5 x 25 cm
потписано на оковратнику са десне стране:
СС [монограм]
инв. бр. СЗПБ 142

Сретен Стојановић

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ (1944)
бронза, 35 x 21,5 x 25 cm
потписано на оковратнику са десне стране:
СС [монограм]
инв. бр. СЗПБ 142

Сретен Стојановић

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ (1944)
бронза, 35 x 21,5 x 25 cm
потписано на оковратнику са десне стране:
СС [монограм]
инв. бр. СЗПБ 142

Сретен Стојановић

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ (1944)
бронза, 35 x 21,5 x 25 cm
потписано на оковратнику са десне стране:
СС [монограм]
инв. бр. СЗПБ 142

Сретен Стојановић

ГУСЛАР (1956)
бронза, 59 x 53 x 55,4 cm
инв. бр. СЗПБ 143

Сретен Стојановић

ГУСЛАР (1956)
бронза, 59 x 53 x 55,4 cm
инв. бр. СЗПБ 143

Сретен Стојановић

ГУСЛАР (1956)
бронза, 59 x 53 x 55,4 cm
инв. бр. СЗПБ 143

Сретен Стојановић

ГУСЛАР (1956)
бронза, 59 x 53 x 55,4 cm
инв. бр. СЗПБ 143

Сретен Стојановић
Go to Top