Sava Šumanović

DORUČAK NA TRAVI (1927)
ulje na platnu, 163 x 202 cm
potpisano dole levo: S. Choumanovitch
inv. br. SZPB 169

Sava Šumanović

JABUKE I GROŽĐE (1927)
ulje na platnu, 60,7 x 81 cm
potpisano gore levo: S. Choumanovitch
inv. br. SZPB 170

Sava Šumanović

NAGA ŽENA SA ŠALOM (1927)
ulje na platnu, 73,5 x 60,5 cm
potpisano dole desno: S. Choumanovitch
inv. br. SZPB 172

Sava Šumanović

VOĆNJAK (1928)
ulje na platnu, 46 x 55 cm
potpisano dole levo: S. Choumanovitch
inv. br. SZPB 171

Sava Šumanović

NAGA ŽENA (1929)
ulje na platnu, 100,5 x 81,2 cm
potpisano dole desno: S. Choumanovitch 1929
inv. br. SZPB 174

Sava Šumanović

JESEN (1929)
ulje na platnu, 46,2 x 61 cm
potpisano dole desno:
Sava Šumanović-Vale Ševreze 1929.
zapis na poleđini slike, gore levo:
21. Choumanovitch / Pay Vallée Chevreusse
inv. br. SZPB 173

Sava Šumanović

KUĆA U SOKAKU (1933)
ulje na platnu, 81 x 60 cm
potpisano dole desno:
Sava Šumanović. 1933.
inv. br. SZPB 176

Sava Šumanović

ZIMA U SREMU (1933)
ulje na platnu, 73,8 x 92,5 cm
potpisano dole levo:
Sava Šumanović–1933.
inv. br. SZPB 175

Sava Šumanović

ŠID POD SNEGOM (1935)
ulje na platnu, 81,4 x 100,3 cm
potpisano dole desno:
Sava Šumanović – 1935.
inv. br. SZPB 177

Sava Šumanović
Go to Top