Петар Лубарда

НАГА ЖЕНА (1928)
уље на платну, 50 x 73 cm
потписано доле десно: P. Lubarda
инв. бр. СЗПБ 56

Петар Лубарда

ПЛАВИ ИЗЛОГ (1930)
уље на платну, 65,2 x 81,5 cm
потписано доле лево: Lubarda 1930
инв. бр. СЗПБ 57

Петар Лубарда

РАК (1936)
уље на платну, 43 x 91 cm
потписано доле лево: Lubarda 1936
инв. бр. СЗПБ 58

Петар Лубарда

МОТИВ ИЗ УЛЦИЊА (1936)
уље на платну, 98 x 59,5 cm
потписано доле лево: Lubarda 1936;
на полеђини слике, доле лево: Lubarda 1936
инв. бр. СЗПБ 59

Петар Лубарда

РУЖЕ (1937)
уље на платну, 97,2 x 73,2 cm
потписано доле десно: Lubarda 1937
инв. бр. СЗПБ 60

Петар Лубарда

ЦРКВА СВ. ВЛАХА (1937)
уље на платну, 100 x 81,4 cm
потписано доле лево: Lubarda 1937
на полеђини слике доле десно: Lubarda 1937
инв. бр. СЗПБ 61

Петар Лубарда

ШИПТАР (1937)
уље на платну, 84,5 x 61,5 cm
потписано доле десно: Lubarda 1937
на полеђини слике, доле десно: 1937 Lubarda
инв. бр. СЗПБ 62

Петар Лубарда

МРТВА ПРИРОДА (1939)
уље на платну, 52 x 89 cm
потписано доле лево: Lubarda 1939
инв. бр. СЗПБ 63

Петар Лубарда

ФАЗАН (1940)
уље на платну, 50,2 x 99,2 cm
потписано доле лево: Lubarda 1940
инв. бр. СЗПБ 64

Петар Лубарда
Go to Top