Надежда Петровић

СРБИЈА (1904)
темпера на картону, 49,5 x 67 cm
напомена: с друге стране је слика Предео која се води као засебан инвентарни број (СЗПБ 95)
инв. бр. СЗПБ 179

Надежда Петровић

СЕЉАНКА ИЗ ШУМАДИЈЕ (око 1905)
уље на картону, 65,5 x 49 cm
инв. бр. СЗПБ 93

Надежда Петровић

ПРЕДЕО (1905)
уље на картону, 49,5 x 67 cm
напомена: с друге стране је слика Србија која се води као засебан инвентарни број (СЗПБ 179)
инв. бр. СЗПБ 95

Надежда Петровић

РЕСНИК (1905)
уље на картону, 50,5 x 63,3 cm
инв. бр. СЗПБ 92

Надежда Петровић

СТАРАЦ КРАЈ ПРОЗОРА (око 1906)
уље на картону, 44,8 x 37 cm
инв. бр. СЗПБ 99

Надежда Петровић

НА ИЗВОРУ (око 1906)
уље на картону, 21,2 x 32,6 cm
инв. бр. СЗПБ 97

Надежда Петровић

ГУСЛАР (1906)
уље на картону, 38,8 x 28,6 cm
инв. бр. СЗПБ 96

Надежда Петровић

АНЂА (1906)
уље на картону, 46 x 37,8 cm
инв. бр. СЗПБ 101

Надежда Петровић

ПЛЕТИЉА (1906)
уље на картону, 41 x 50,2 cm
инв. бр. СЗПБ 94

Надежда Петровић

СЕЉАК СА ЗЕЧЈОМ УСНОМ (1907)
уље на картону, 34 x 30 cm
потписано доле десно: НП
инв. бр. СЗПБ 100

Надежда Петровић

БЕОГРАДСКО ПРЕДГРАЂЕ (1908)
уље на платну, 65,3 x 90,7 cm
потписано доле десно: Над Петровић
инв. бр. СЗПБ 98

Надежда Петровић

ЈАША ТОМИЋ (1910)
уље на платну, 51,2 x 41,9 cm
инв. бр. СЗПБ 102

Надежда Петровић

КРАЉЕВИЋ МАРКО И МИЛОШ ОБИЛИЋ (скица) (1910)
уље на картону, 65,5 x 49 cm
запис на слици горе лево:
својина / Милице В. Мишковићке / сл. VIII
инв. бр. СЗПБ 103

Надежда Петровић

КСЕНИЈА АТАНАСИЈЕВИЋ (1912)
уље на картону, 22,4 x 17 cm
инв. бр. СЗПБ 104

Надежда Петровић
Go to Top