Милица Зорић

ЈЕДАН НЕМАЊИЋ (1958)
ручни вез и апликације народног веза на тканој подлози, 219 x 138 cm
потписано горе лево: M. Zorić
инв. бр. СЗПБ 21

Милица Зорић

ПЛАВИ СОКОЛАР (1958)
ручни вез и апликације народног веза на тканој подлози, 135 x 200 cm
потписано доле десно: M. Zorić 1958
инв. бр. СЗПБ 22

Милица Зорић

ОБЕШЕНИ (1958)
ручни вез и апликације народног веза на тканој подлози, 143 x 131 cm
потписано доле десно: M. Z
инв. бр. СЗПБ 23

Милица Зорић

КУПАЊЕ ГУШТЕРА (1958)
ручни вез и апликације народног веза на тканој подлози, 197 x 140 cm
потписано горе десно: M. Zorić 1958
инв. бр. СЗПБ 37

Милица Зорић

ЦАРЕВИЋ НА ПТИЦИ (1959)
ручни вез и апликације народног веза на тканој подлози, 135 x 142 cm
потписано доле десно: M. Zorić 1959
инв. бр. СЗПБ 24

Милица Зорић
Go to Top