Милан Коњовић

АУТОПОРТРЕТ (1926)
уље на платну, 40,8 x 32 cm
потписано доле десно: Konjović / Paris / 1926
инв. бр. СЗПБ 43

Милан Коњовић

МОЈ АТЕЉЕ (1930)
уље на платну, 65,2 x 80,8 cm
потписано доле десно: Konyovitch
инв. бр. СЗПБ 40

Милан Коњовић

МОЈ АТЕЉЕ II (1930)
уље на платну, 93 x 114 cm
потписано средина доле: Konyovitch 30 Paris
инв. бр. СЗПБ 41

Милан Коњовић

ЖЕТВА (1938)
уље на платну, 73,8 x 115,8 cm
потписано доле лево: 38 Konyovitch
инв. бр. СЗПБ 42

Милан Коњовић

ЋИРА ФАЛЦИОНЕ (1944)
уље на картону, 92 x 73 cm
потписано доле лево: 44 Коњовић
инв. бр. СЗПБ 44

Милан Коњовић

СТАРИ ПОРЦЕЛАН (1944)
уље на картону, 71,3 x 99,4 cm
потписано доле десно: 44 Коњовић
инв. бр. СЗПБ 45

Милан Коњовић

ПОРУШЕНА ЦРКВА У ЛЕДИНЦИМА (1947)
уље на картону, 70,4 x 92 cm
потписано доле десно: 47 Коњовић
инв. бр. СЗПБ 46

Милан Коњовић

СУНЦЕ НАД БАЧКОМ (1956)
уље на лесониту, 73 x 91,8 cm
потписано доле лево: 56 Коњовић
инв. бр. СЗПБ 47

Милан Коњовић
Go to Top