Лиза Крижанић

ЦВЕЋЕ (1951)
уље на платну, 46 x 38 cm
потписано доле десно: Лиза Крижанић
запис на полеђини слике, горе:
Лиза Крижанић: „Цвеће” 1951
инв. бр. СЗПБ 48

Лиза Крижанић

ПОГЛЕД НА БЕОГРАД (1953)
уље на платну, 54 x 72,8 cm
потписано доле десно: Лиза Крижанић 53
запис на полеђини слике, горе лево: Лиза Крижанић:
/ „Поглед на Београд из Кумодража” / 1953.
инв. бр. СЗПБ 50

Лиза Крижанић

СУНЦОКРЕТИ (1961)
уље на платну, 59,5 x 80,8 cm
потписано доле десно: Лиза Крижанић 1961
запис на полеђини слике, горе лево: Лиза Крижанић: „Сунцокрети” 1961 август Београд
инв. бр. СЗПБ 51

Лиза Крижанић
Go to Top