Управница

Рођена је 1972. године у Београду. Дипломирала и магистрирала на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Бави се истраживањем националне историје уметности XX века, посебно сликарством између Првог и Другог светског рата, феноменима магијског реализма и ране постмодерне. Након ангажмана у издавачкој кући Цлио на пословима односа с јавношћу (1998), професионалну каријеру започиње на…